Харьковское ангентство недвижимости
  +380 98 7761771
+380 63 3279092
+380 67 4426952
Связь с ХАН
 
Сравнение недвижимости Сравнение 0

Информация для клиента

УМОВИ РОЗІГРАШУ АКЦІЇ «ХАН» – ЗАХИЩАЄ ТА ПРИКРАШАЄ!» ВІД КОМПАНІЇ «ХАН (ХАРКІВСЬКЕ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ)»

Правила та умови проведення розіграшу (далі за текстом — «Правила» та «Розіграш» відповідно).

1. Організатор і Виконавець Розіграшу, мета Розіграшу:

1.1. Організатором та виконавцем розіграшу є засновник компанії «ХАН (Харківське агентство нерухомості)» Якимова Світлана Вячеславівна.

1.2. Мета проведення розіграшу – підвищення лояльності цільових аудиторій до бренду «ХАН (Харківське агентство нерухомості)» з нагоди святкування 25-річчя компанії.

2. Учасники Розіграшу:

2.1. Учасниками Розіграшу можуть бути повнолітні особи, які є громадянами України та проживають на території України (окрім окупованих територій) і стали клієнтами компанії «ХАН (Харківське агентство нерухомості)» у період проведення Розіграшу.

2.2. Участь в Розіграші неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб заборонена.

2.3. Учасниками розіграшу не визнаються і не мають права брати участь в розіграші:

  • співробітники компанії, які беруть участь в організації розіграшу (спонсори/партнери);
  • чоловік або дружина осіб, зазначених в першому абзаці п.2.3. даних Правил, а також найближчі родичі (матір, батько, брати, сестри, діти);
  • особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Умови та терміни проведення Розіграшу, місце проведення та визначення результатів розіграшу:

3.1. Розіграш має назву «ХАН» – ЗАХИЩАЄ ТА ПРИКРАШАЄ!»

3.2. Розіграш проводиться в період з 28 травня 2021 року по 12 листопада 2021 року включно. Терміни проведення Розіграшу можуть бути змінені Організатором Розіграшу.

3.3. До участі в Розіграші допускаються учасники, які:

  • стали клієнтами компанії «ХАН (Харківське агентство нерухомості)» у період проведення Розіграшу;
  • заповнили «Анкету учасника», в котрій зазначили персональні дані для участі в Розіграші, та отримали «Індивідуальний номер учасника»;
  • надали Організатору права на використання персональних даних наданих для участі в Розіграші, зокрема, на використання імені Учасника/Переможця, прізвища, фотографії, інтерв'ю, або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, включаючи право на відеозйомку Учасника/Переможця при прямій трансляції розіграшу у соцмережах, зокрема в соцмережі Facebook, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, на безоплатній основі.
  • були особисто присутні в момент визначення результатів Розіграшу або мали можливість прийняти дзвінок ведучого.
  • зберегли оригінал «Індивідуального номеру учасника» до кінця проведення Розіграшу та мати його при собі в момент визначення переможців та при отриманні Призу;

3.4. Визначення результатів Розіграшу буде проведено 20 листопада 2021 року в офісі компанії «ХАН (Харківське агентство нерухомості)».

3.5. Переможці Розіграшу будуть визнечені випадковим методом, шляхом обирання «Індивідуального номеру учасника» через лототрон або через генератор випадкових чисел.

3.6. Ідентифікація переможця здійснюється Організатором за допомогою анкети, оригіналу «Індивідуального номеру учасника» та документу, що посвідчує особу.

3.7. При видачі переможець має підписати розписку про отримання подарунку. Організатор розіграшу не несе відповідальності за неможливість надання можливості Переможцю отримати Приз з будь-яких причин, що не залежать від Організатора розіграшу, в т. ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Переможцем розіграшу були вказані неправильно та/або нерозбірливо, або змінені тощо. При цьому такі Переможці розіграшу не мають права на одержання від Організатора розіграшу будь-якої компенсації.

3.8. Організатор розіграшу не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Призів.

3.9. Організатор не несе відповідальність за дії третіх осіб, які призвели або можуть призвести до втрати анкет, які надають змогу брати участь у даному розіграші.

3.10. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора розіграшу обставини.

4. Призовий фонд Розіграшу:

4.1. Призовий фонд Розіграшу складається з 25 золотих підвісів у формі ключа. Один «Індивідуальний номер учасника» надає можливість під час проведення Розіграшу виграти один золотий підвіс.

4.2. Розіграш не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Нагород розіграшу не формується з внесків Учасників Розіграшу.

4.3. Організатор Розіграшу залишає за собою право змінювати кількість призового фонду розіграшу, або включити додаткові Призи, які не прописані в даних Правилах.

4.4. Заміна Призів грошовим еквівалентом не допускається. Призи обміну та поверненню не підлягають.

5. Порядок і спосіб інформування про умови Розіграшу. Персональні дані

5.1. Інформування щодо умов та правил проведення розіграшу та визначення результату розіграшу здійснюється шляхом:

5.2. Беручи участь у розіграші, кожен Учасник засвідчує і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами та буде їх дотримуватись, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором розіграшу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення цього розіграшу згідно з офіційними Правилами (визначення Учасників розіграшу, які мають право одержати Приз, підготовки статистичної інформації, тощо)