Харьковское ангентство недвижимости
  +380 57 7602021
+380 63 3279092
+380 572 682189
Связь с ХАН
 
Сравнение недвижимости Сравнение 0
рос укр

КОДЕКС ЕТИКИ РІЕЛТОРА ХАН™

Преамбула

Наша діяльність спрямована на реалізацію сподівань кожної людини покращити своє життя, отримавши якісне обслуговування від професіоналів на ринку нерухомості, які над усе цінують свою ділову репутацію та добре ім'я.

Оскільки виконання операцій на ринку нерухомого майна належить до найбільш важливих і суттєвих змін в житті людини, реалізація особистих матеріальних інтересів керівництва компаніїї та ії співробітників накладають на них обов'язки, що виходять за межі звичайної торгівлі.

Це серйозна соціальна відповідальність, патріотичний борг та професійний обов'язок, якому співробітники та керівництво ХАН™ присвячують себе, демонструючи сумління в підготовці та виконанні професійних обов'язків. Тому ХАН™ прагне підтримувати та покращувати стандарти послуг і поділяє з колегами спільну відповідальність за збереження своєї професійної гідності та зміцнення позитивного іміджа Ріелторів у суспільстві.

Ось три золоті правила, перевірені сторіччями, на яких базується Кодекс етики Ріелтора ХАН™:

 • бути чесним;
 • виконувати свої обов'язки перед іншою стороною навіть тоді, коли інша сторона не виконує їх відносно нас;
 • не робити з іншими те, чого б ми не хотіли по відношенню до себе.

Розділ І. Визначення термінів, що вживаються в даному Кодексі, або рекомендовані при посиланні інших документів на цей Кодекс

Ріелтор – фахівець з нерухомості, який є найманим працівником суб'єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, або здійснює діяльність одноособово, як фізична особа-підприємець, та надає ріелторські послуги на ринку нерухомості.

Посередник — фізична особа, що діє на ринку нерухомості, без державної реєстрації.

Партнер – фізична або юридична особа – учасники ринку нерухомості: Ріелтори, посередники, нотаріуси, банківські установи, страховики, незалежні оцінювачі, з якими Ріелтор укладає відповідні Угоди про співробітництво.

Угода про співробітництво – угода про розподіл прав, обов’язків, відповідальності та винагороди, що укладається між Ріелторами у разі надання послуг одному Клієнту.

Ріелторські послуги – посередницькі, інформаційні, консультаційні послуги на ринку нерухомості, що надаються Ріелтором Клієнту в інтересах і за рахунок останнього, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Клієнт – фізична або юридична особа, що споживає ріелторські послуги на підставі укладенного договору.

Договір з клієнтом – двохсторонній або багатосторонній договір, укладений у письмовій формі, сторонами якого є Ріелтор (або суб'єкт господарювання у складі якого він працює) та Клієнт щодо надання ріелторської послуги. Істотними умовами договору з клієнтом є: предмет договору, зобов’язання сторін, строки, ціна об’єкту, вартість ріелторської винагороди, відповідальність сторін.

Зацікавлена сторона — контрагент Клієнта, з яким можливе укладання угоди, що відповідає меті Договора з клієнтом, укладеного Ріелтором.

Ексклюзивні права – виключні права, що надаються Клієнтом юридичній особі або фізічний особі-підприємцю, які зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно до договору щодо представництва інтересів даного Клієнта на ринку нерухомості.

Правочин – вчинена відповідно до вимог чинного законодавства дія, що передбачає перехід прав на нерухоме майно від однієї (одних) особи (осіб) до іншої (інших) особи (осіб).

Попередній договір — договір у розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України, або інший, що не суперечить діючому законодавству, містить істотні умови майбутнього правочину та відповідальність сторін за їх порушення.

Розділ ІІ. Загальні положення

Ріелтор здійснює професійну діяльність на основі принципів професіоналізму, співробітництва, сумлінної конкуренції, пріоритету інтересів Клієнта та недискримінації Клієнта.

Принцип Професіоналізму

Принцип професіоналізму включає в себе знання та дотримання чинного законодавства України в сфері нерухомості та суміжних галузях, обізнаність у поточних питаннях ринку нерухомості, вдосконалення власного професійного рівня, надання Клієнту послуги високої якості.

2.1. Ріелтор чітко встановлює умови професійної діяльності на ринку. До таких умов належать: перелік послуг, що їх надає Ріелтор Клієнту, розмір Ріелторської винагороди, відповідальність Ріелтора. Ріелтор зобов'язаний попереджати про такі умови Клієнта та інших осіб, з якими встановлені професійні стосунки.
При укладанні договору з Клієнтом, Ріелтор зобов'язаний об'єктивно інформувати його відносно розмірів винагороди, що буде пропонуватись Ріелтором іншим Ріелторам і Посередникам,, як стимул надання більш швидкої та якісної послуги Клієнту. Така винагорода повинна виплачуватись Ріелтором самостійно із своєї частки, на підстві Угоди про співробітництво з Партнером та у розмірі, що встановлюється діючою маркетинговою політикою компанії щодо стимулювання інших Ріелторів та Посередників, які діють на ринку нерухомості.

2.2. Ріелтор забезпечує детальне документальне фіксування всіх умов, прав, обов'язків, погоджень, повідомлень, угод, пов'язаних з професійними відносинами. Ріелтор своєчасно забезпечує всіх осіб, які є сторонами професійних відносин, примірниками (або копіями) угод, контрактів та інших, необхідних документів.

2.3. Ріелтор здійснює професійну діяльність відповідно до вимог нормативних та інших актів, що регулюють відповідну галузь, умов отриманих ліцензій, дозволів, сертифікатів, укладених угод. Ріелтор дотримується засад кодексів, положень, угод, укладених з професійними громадськими організаціями.

2.4. Ріелтор ЗДІЙСНЮЄ професійну діяльність на основі порядності, чесності та поваги у відносинах з Клієнтом і особами, з якими Ріелтор має професійні стосунки, а також відносно суспільства та держави.

2.5. Ріелтор уникає замовчування суттєвих фактів та обставин, перебільшення, неточності, неповноти при інформуванні Клієнта про осіб, з якими Ріелтор має професійні відносини.

2.6. Ріелтор не бере участі безпосередньо або опосередковано у фальсифікації інформації, омані, шахрайстві, зловживанні довірою Клієнта.

Розділ ІІІ. Взаємовідносини Ріелторів

Принцип співробітництва

Принцип співробітництва між Ріелторами включає:

 • надання достовірної інформації про об'єкти нерухомості;
 • обмін інформацією про зміни у чинному законодавстві;
 • обмін інформацією про об'єкти нерухомості, які викликають сумніви з точки зору відповідності законодавству, а також робота з якими небажана з інших причин (із зазначенням таких причин);
 • обмін інформацією про поведінку Ріелторів, що не відповідає цьому Кодексу та про відомі випадки некоректної поведінки інших осіб — що діють на ринку нерухомості, але які не є діючими Клієнтами Ріелтора;
 • обмін досвідом роботи між Ріелторами.

3.1. Під час здійснення професійної діяльності Ріелтор інформує Клієнта та інших осіб, з якими в Ріелтора існують професійні відносини, про наявність або відсутність у нього договірних прав і зобов'язань перед цими особами.

3.2. Ріелтор має дізнатися у потенційного Клієнта, перш ніж представляти його інтереси, чи не були покладені аналогічні права та обов'язки на іншого Ріелтора.

3.3. У разі, якщо Клієнт уклав у письмовій формі договір, що передбачає ексклюзивні права іншого Ріелтора на надання ріелторських послуг - будь-які прямі контакти з цим Клієнтом можливі лише при наявності письмової згоди Ріелтора, що має ексклюзивні права.

3.4. Розповсюдження інформації у будь якій формі, окрім усної, про об'єкти нерухомості, ексклюзивні права на продаж (оренду) яких належать іншому Ріелтору, можливе лише за його письмовою згодою.

3.5. Якщо Клієнт уклав з іншим Ріелтором договір, який не передбачає ексклюзивні права на надання послуг на ринку нерухомості — надання аналогічних послуг не потребує згоди з цим Рієлтором. Виключенням з цього правила є випадок, у якому Клієнт заздалегідь попередив про необхідність отримання такої згоди та наполягає на цьому.

3.6. Ріелтор не повинен надавати своєму Клієнту Зацікавлену сторону, що раніше вже була надана іншим Ріелтором згідно договору. Якщо Клієнту, при наданні послуг, помилково було надано одну й ту ж саму Зацікавлену сторону двома різними Ріелторами, той Ріелтор, що надав послугу пізніше, повинен узгодити свої дії та розподіл комісійної винагороди з Ріелтором, що надав послугу раніше, або відмовитись від винагороди та участі в укладанні правочину на користь першого Ріелтора.

Принцип сумлінної конкуренції

Принцип сумлінної конкуренції означає:

 • рівні права та обов'язки Ріелторів;
 • нерозповсюдження оманливих, умисно викривлених відомостей, що дискредитують Ріелторів;
 • недопущення несанкціонованого використання документів або витягів з документів інших Рїєл торів;
 • неприпустимість демпінгу (суттєвого заниження) при встановленні розміру оплати послуги Ріелтора, встановлення пріорітету якості послуг над їх вартістю.
 • Ріелтор, дотримуючись правил і принципів, викладених у цьому Кодексі, діючому законодавстві України чи інших документах, що стосуються Ріелторської діяльності, має право сподіватись, що інші Ріелтори діють аналогічно.
 • Відносини Ріелтора з іншими суб'єктами, що діють на ринку нерухомості, але не є Ріелторами і для яких виконання правил і норм викладених у цьому Кодексі, інших документах, що стосуються Ріелторської діяльності не є обов'язковим, повинні базуватись на політиці компанії ХАН, або громадських чи професійних організацій, до яких належить ХАН, по відношенню до таких суб'єктів.

3.7. Ріелтор при здійсненні професійної діяльності виключає дії, спрямовані на дискредитацію галузевих громадських організацій та їх членів, професії Ріелтора в цілому.

3.8. Ріелтор при здійсненні професійної діяльності керується існуючими спільними програмами щодо професійної підготовки, сертифікації, інформаційного ресурсу.

3.9. Ріелтор при здійсненні професійної діяльності дотримується принципу безконфліктності й взаємоприйнятного позасудового розв'язання суперечок з Клієнтом, іншими Ріелторами та особами-учасниками договірних відносин.

Розділ ІV. Відносини Ріелтора та Клієнта

Принцип пріорітету інтересів Клієнта

Ріелтор здійснює професійну діяльність за дорученням, в інтересах і за рахунок Клієнта. Інтереси Клієнта мають пріоритет відносно власних матеріальних та/або моральних інтересів Ріелтора.

4.1. Ріелтор виконує зобов'язання чітко, своєчасно, сумлінно та безумовно, згідно з укладеним письмовим договором з Клієнтом.

4.2. Неприпустимо для Ріелтора представляти інтереси одночасно двох Клієнтів в рамках одного договору, окрім випадків, коли обидва Клієнти поінформовані про це до укладання договору та дали згоду на це. Крім цього, неприпустимо вимагати ріелторську винагороду із Зацікавленої сторони, що не є Клієнтом Ріелтора. Ріелтор зобов'язаний захищати інтереси свого Клієнта. Цей обов'язок перед Клієнтом є основним, але не звільняє Ріелтора від обов'язків бути чесними з усіма сторонами.
Інтереси Клієнта не є підставою для порушення Ріелтором норм чинного законодавства України, етичних принципів та професійних стандартів.

4.3. Ріелтор не повинен самостійно надавати Клієнту додаткову інформацію та/або консультувати його з питань, що виходять за межі їх письмових договірних відносин чи за межі компетенції Рієлтора, але може сприяти наданню таких консультацій фахівцями, наявними в інфраструктурі компанії або Партнерами.

4.4. Ріелтор роз'яснює Клієнту правові та фінансові наслідки зобов'язань щодо підготовки та проведення правочину, а також подає рекомендації щодо оптимальних варіантів вирішення поточних питань.
Ріелтор не повинен обіцяти Зацікавленій стороні припинити виконання предмету договору зі своїм Клієнтом, або фактично припиняти його лише за умови надходження усної пропозиції щодо намірів здійснити правочин. Якщо Клієнт Ріелтора і Зацікавлена сторона погодились укласти Попередній (чи інший подібний) договір з визначенням конкретного часу його укладання, Ріелтор повинен переконати сторони не виходити за рамки терміну відстрочки укладання такого договору у 24 години і до цього часу припинити перемовини з іншими Зацікавленими сторонами.
В інших випадках Ріелтор зобов'язаний продовжувати виконувати предмет договору зі своїм Клієнтом та повідомляти йому про всі прямі та зустрічні пропозиції які надходять від Зацікавлених сторін, до моменту здійснення правочину. Ріелтор не повинен самостійно ініціювати продовження продажу/сдачі об'єкта нерухомості після підписання Попереднього договору, окрім випадків, коли це узгоджено з Клієнтом Ріелтора в письмовій формі і Клієнту було рекомендовано отримати роз'яснення незалежного фахівця з юридичних питань що до наслідків недотримання умов Попереднього договору.

4.5. Не допускається використання Ріелтором необізнаності, некомпетентності або стану здоров'я Клієнта з метою отримання доходу.
Ріелтор, намагаючись підписати угоду, не має права свідомо вводити в оману власника нерухомості відносно ії ринкової вартості.

4.6. Конфіденційна інформація шодо Клієнта не підлягає розголошенню Ріелтором, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.7. У всіх випадках, що не передбачені цим Кодексом, Ріелтор повинен погоджувати свої дії з Клієнтом, та керуватись його інтересами, якщо вони не суперечать діючому законодавству, укладеному з Клієнтом договору та цьому Кодексу.

Принцип недискримінації

Ріелтор здійснює професійну діяльність на основі принципу недискримінації Клієнта, що означає надання рівноцінних професійних, послуг всім замовникам Ріелторської послуги незалежно від їх національної, расової; етнічної приналежності, релігійних й ідеологічних переконань, статі, соціального чи сімейного стану, професії, стану здоров'я, тощо.

Тут і надалі - суб'єкти господарювання, які на законних підставах використовують торговий знак ХАН™

Примітка: При розробці цього Кодексу використано текст діючого Кодекса етики АФНУ і УГР